Donateurschap Chronos

In de laatste bestuursvergadering is het donateurschap van Sportclub Chronos besproken. Er zijn ex-leden die niet meer actief schaatsen of hardlopen, maar ons wel een warm hart toedragen en betrokken willen blijven bij onze club. Daarvoor hebben we nu besloten het donateurschap in te stellen en dit op te nemen in ons huishoudelijk reglement.

Het donateurschap bedraagt € 10,= per jaar en daarvoor blijf je in de mailbestanden van de club opgenomen. Daardoor blijf je op de hoogte van mail berichten, nieuwsbrieven en de digitale Dweilpauze. Ook zijn via een link met wachtwoord de verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen te lezen.  Verder mag je deelnemen aan seizoensafsluitingen van het schaatsen en/of hardlopen.

Uiteraard is de bijdrage vrijwillig! Als we het bedrag ontvangen hebben, staat u geregistreerd als donateur. Bankrekening Chronos: NL61 RABO 0146 9800 50.

We hopen hiermee in een behoefte te voorzien.

Loopjournaal 23-10-2019

Onder redactie van Klaas Tillema

Woensdag. Een donkere avond maar wel 15 lopers. Inwerken voor de vm Oosterkimschool en op de Bovenweg. Over het bruggetje naar het Bullepad.
Training: 30, 20 en 10 seconden met oplopende snelheid. Dus heel kort en explosief werk. Terug via de Wagemakersweg. Bij het Bezoekerscentrum einde training.
Korte maar heftige training.

Lees “Loopjournaal 23-10-2019” verder

Verslag en uitslag Duinentrail 27-10-2019

DUINENTRIAL SCHOORL OP ZONDAG, 27 OKTOBER 2019. 8e editie.

Woensdag ontvingen wij de mail. Eerst de deelnemerslijsten voor de 10k,17k en 35k bekeken van de bijna 1400 deelnemers. Toen de routekaartjes: wat een mooie route (dezelfde als de vorige jaren). Nu al zin in!!!

Zondag goede omstandigheden of beter gezegd perfect voor de Duinentrail met de start om 10.00 uur bij de Koningsweg.

Lees “Verslag en uitslag Duinentrail 27-10-2019” verder