Algemene vergadering vrijdag 19 november 2021

2021-10-06 0 Door Dennis van Dok

De jaarlijkse algemene vergadering zal on-line plaatsvinden op vrijdag 19 november vanaf 20.00 uur. Alle leden worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen.

Op de agenda: de bespreking van het (financiële) jaarverslag, bestuurswisselingen, de begroting en de herziening van het huishoudelijk reglement.

Meer details op Algemene vergadering 2021