Algemene Vergadering 2018

Vierde algemene vergadering Sportclub Chronos

Vrijdag 29 juni 2018

Agenda

 • Opening
 • Jaarverslag
  • Financieel jaarverslag
 • Begroting
 • Vaststelling contributie. Het voorstel is om de contributie niet te verhogen.
 • Aanpassingen aan het huishoudelijk reglement
  • Privacyverklaring inzake de AVG.
  • Verklaring omtrent gedrag verplicht voor trainers, kader, en begeleiders.
  • Inzet van leden bij diverse activiteiten.
 • Bestuurswisselingen. Reglementair aftredend is Jim van Elst (penningmeester). Jim stelt zich opnieuw verkiesbaar. De positie van voorzitter is vacant.