Algemene Vergadering

De Algemene vergadering is het belangrijkste beslisorgaan van de vereniging. In de statuten is vastgelegd wat de functie van de algemene vergadering is, wanneer er vergaderd wordt, wie toegang heeft tot de vergadering en wie stemrecht heeft.

In principe houden we elk jaar een algemene vergadering rond de tijd dat het boekjaar gesloten wordt. De datum waarop het nieuwe seizoen ingaat is 1 juli. Op deze vergadering worden zaken besproken zoals bestuurswisselingen, financiën en het algemene reilen en zeilen.

Er kunnen extra vergaderingen worden gehouden, bijvoorbeeld als het nodig is belangrijke beslissingen te nemen.

Algemene vergadering 2017

Bijzondere algemene vergadering 6 april 2018

Algemene vergadering 2018

Algemene vergadering 2019