Auteur: Jim van Elst

Update corona maatregelen

2021-01-13 0

Deze week maakte het kabinet bekend dat de corona maatregelen zoals die op dit moment gelden, met nog eens met 3 weken worden verlengd tot half februari. Voor ons houdt dit in dat de trainingen voor de leden van 18 jaar en ouder tot nadere berichten opgeschort blijven. Inmiddels is de het protocol voor schaatsen…

Door Jim van Elst

Donateurschap Chronos

2019-11-06 0

In de laatste bestuursvergadering is het donateurschap van Sportclub Chronos besproken. Er zijn ex-leden die niet meer actief schaatsen of hardlopen, maar ons wel een warm hart toedragen en betrokken willen blijven bij onze club. Daarvoor hebben we nu besloten het donateurschap in te stellen en dit op te nemen in ons huishoudelijk reglement. Het…

Door Jim van Elst

Schaatsprijzen seizoen 2017-2018

2018-04-30 0

Tijdens de slotavond van het schaatsseizoen zijn ook de prijzen uitgereikt voor de clubkampioenen. Dit jaar werd de clubkampioenen niet meer bepaald per categorie maar werd berekend wie het snelste reed ten opzichte van de clubrecords, Rob Wartenhorst is de clubkampioen, Jeske Hoogenboom was de beste dame.

Door Jim van Elst

Hardlooptraining

2018-04-27 0

Rob heeft weer contact gehad met Peter van Buijtene over het verzorgen van een paar extra techniektrainingen op de maandagavond. Deze trainingen beginnen zoals we gewend zijn om 19:00u vanaf het clubgebouw aan de Laanweg in Schoorl. De volgende data zijn met Peter afgesproken: Maandag 14 mei Maandag 11 juni Maandag 9 juli Maandag 23…

Door Jim van Elst