Contact

U kunt contact opnemen met het bestuur van Sportclub Chronos door een e-mail te sturen naar bestuur@sportclubchronos.nl.

Het correspondentieadres is:

Secretaris Sportclub Chronos
woudakker 5
1723 BL Noord Scharwoude

Voorzitter: (vacature)
Secretaris: Dennis van Dok
Penningmeester: Jim van Elst
Lid: Victor Verschoor
Lid: vacant
Lid: vacant

 

Registratie Kamer van Koophandel: 40634527

Bankrekening: Rabobank NL61 RABO 0146 9800 50 t.n.v. Sportclub Chronos te Bergen