Voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement

Het bestuur stelt voor dat de volgende wijzigingen worden toegepast. Dit wordt op de algemene vergadering behandeld en bekrachtigd door de leden.

--- /home/user/src/schaatsvereniging/huishoudelijk_reglement/2018/hh-concept.org    2018-06-29 17:21:03.813997749 +0200
+++ /home/user/src/schaatsvereniging/huishoudelijk_reglement/latest/hh-concept.org   2021-11-11 22:17:30.680736949 +0100
@@ -3,7 +3,7 @@
 #+OPTIONS: email:nil f:t inline:t num:t p:nil pri:nil prop:nil stat:t
 #+OPTIONS: tags:t tasks:t tex:t timestamp:t title:t toc:t todo:t |:t
 #+TITLE: Huishoudelijk Reglement
-#+DATE: 2018-06-29
+#+DATE: 2021-11-11
 #+AUTHOR: Bestuur Sportclub Chronos
 #+EMAIL: secretaris@sportclubchronos.nl
 #+LANGUAGE: en
@@ -158,11 +158,11 @@

   | bestuurslid   | rol      | termijn | einde termijn |
   |------------------+----------------+---------+---------------|
-  | Vacature     | voorzitter   |    1 |     2020 |
-  | Dennis van Dok  | secretaris   |    1 |     2019 |
-  | Jim van Elst   | penningmeester |    1 |     2018 |
-  | Rob van Andel  | lid      |    1 |     2019 |
-  | Victor Verschoor | lid      |    1 |     2020 |
+  | Vacature     | voorzitter   |    1 |     2023 |
+  | Dennis van Dok  | secretaris   |    2 |     2022 |
+  | Jim van Elst   | penningmeester |    2 |     2021 |
+  | Vacature     | lid      |    1 |     2022 |
+  | Victor Verschoor | lid      |    2 |     2023 |

 *** Vergaderingen

@@ -209,9 +209,9 @@

 *** Samenstelling

-  Trekker van de werkgroep is Victor Verschoor. Andere leden kunnen zich
-  aansluiten als ze hierover willen meedenken.
-  
+  De werkgroep is niet meer actief. De taken vervallen automatisch
+  aan het bestuur. Als er genoeg mensen zijn die zich willen
+  inzetten kan de werkgoep weer opgestart worden.

 ** Trainersoverleg

@@ -235,14 +235,14 @@

 ** Overige coördinatoren

-  | Activiteit     | Coördinator(en)          | contact                |
-  |--------------------+------------------------------------+----------------------------------------|
-  | Recreatieschaatsen | Lex Pannekoek           | recreatieschaatsen@sportclubchronos.nl |
-  | Jeugdschaatsen   | Richtje Taal en Jeroen Smit    | jeugdschaatsen@sportclubchronos.nl   |
-  | hardlopen     | Rob van Andel           | hardlopen@sportclubchronos.nl     |
-  | boslopen      | Lex Pannekoek en Klaas Tillema   | boslopen@sportclubchronos.nl      |
-  | clubblad      | Gerard Becker           | dweilpauze@sportclubchronos.nl     |
-  | website      | Dennis van Dok en Olaf Lichtenberg | webmaster@sportclubchronos.nl     |
+  | Activiteit     | Coördinator(en)         | contact                |
+  |--------------------+----------------------------------+----------------------------------------|
+  | Recreatieschaatsen | Lex Pannekoek          | recreatieschaatsen@sportclubchronos.nl |
+  | Jeugdschaatsen   | Richtje Taal en Victor Verschoor | jeugdschaatsen@sportclubchronos.nl   |
+  | hardlopen     | Vacature             | hardlopen@sportclubchronos.nl     |
+  | boslopen      | Lex Pannekoek en Patricia McKay | boslopen@sportclubchronos.nl      |
+  | clubblad      | Gerard Becker          | dweilpauze@sportclubchronos.nl     |
+  | website      | Dennis van Dok          | webmaster@sportclubchronos.nl     |


 * Activiteiten
@@ -450,7 +450,7 @@
  aliassen onder het domein sportclubchronos.nl.

  Communicatie met de leden gaat ook primair via e-mail, via
-  mailinglijsten voor leden, schaatsers of hardlopers.
+  mailinglijsten voor (uitsluitend) leden, of een (algemene) nieuwsbrief.

 ** Clubblad

@@ -462,21 +462,15 @@
  Kopij kan worden aangeleverd via e-mail naar
  dweilpauze@sportclubchronos.nl.

-  Verspreiding van het blad gaat zoveel mogelijk via de
-  trainingsgroepen.  
+  Verspreiding van het blad gaat uitsluitend nog on-line.

 *** Taken

   De redacteur zorgt voor het volgende:

-  - maken van jaarbegroting voor het clubblad en die ter goedkeuring aanbieden
-   aan het bestuur
   - bepalen van de oplage van het blad
   - benaderen van de schrijvers over de uiterste inleverdatum
-  - benaderen van adverteerders
-  - opdrachtgeven voor het drukken van het blad
   - plaatsen van het blad op de website
-  - coördineren van de verspreiding van het blad

 ** Website