Schaatsfederatie Alkmaar

De Schaatsfederatie Alkmaar is een overkoepelende vereniging van verenigingen die de gang van zaken rondom het langebaanschaatsen op de Meent in Alkmaar regelt. In principe zijn alle bij de KNSB aangesloten verenigingen die de Meent als thuisbaan hebben lid van de federatie. Ook shorttrack en schoonrijden worden lid. Kunstrijden is indirect betrokken maar regelt zaken zelfstandig.

Hoofdzakelijk zijn de zaken die geregeld worden het huren van ijs voor trainingen en wedstrijden en het uitgeven van abonnementen.

De opzet van de federatie komt voort uit een reorganisatie van het Gewest Noord-Holland/Utrecht; de structurele financiële tekorten waren niet langer houdbaar en de organisatie werd inefficiënt en duur gevonden. De federatie maakt direct afspraken met Alkmaar Sport over ijshuur en abonnementen.

De ijsbanen krijgen beschikking over een deel van de financiële reserves uit het gewest, en erven de apparatuur die door het gewest is aangeschaft voor gebruik op de banen. Het gewest draagt niet langer het financiële risico als er te weinig abonnementen worden verkocht; dit komt nu voor rekening van de federatie zelf en dus bij de aangesloten verenigingen.

Omdat de wijzigingen een redelijk ingrijpende verschuiving is van de verantwoordelijkheden kunnen we als bestuur van Sportclub Chronos niet zomaar besluiten om lid te worden van de federatie. Hiervoor is instemming nodig van de algemene vergadering. Om iedereen goed te informeren vindt u hieronder de concept-statuten, en een document over de structuur van het gewest en de federatie.

Mocht u naar aanleiding van deze plannen vragen hebben, neemt u dan contact op met het bestuur. We zullen het  graag toelichten. Op de algemene vergadering van 6 april willen we dit plan met meerderheid van stemmen passeren, zonder op die avond nog veel tijd kwijt te zijn om tekst en uitleg te geven.