Onze vereniging

Sportclub Chronos staat voor schaatsen en hardlopen voor jong en oud!
We zijn bij de KNSB aangesloten en verzorgen onder andere schaats- en hardlooptrainingen, langebaanwedstrijden en diverse boslopen in het Schoorlse en Bergense duingebied.

De reglementen van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten en in het huishoudelijk reglement.

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we een privacybeleid opgesteld. Ook hebben we het AVG hulpmiddel gebruikt wat ons door de sportbond ter beschikking is gesteld en een verklaring ontvangen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het bestuur.