Vertrouwenscontactpersonen

Samen zorgen voor een veilige sportomgeving!

Grenzen

Wat ‘gewenst’ en ‘ongewenst’ is, verschilt per persoon. De een lacht mee met dubbelzinnige grappen, de ander voelt zich er behoorlijk ongemakkelijk onder. Wat voor de een bemoedigend klopje is, kan een ander opvatten als een vervelende en onnodige aanraking.

Seksueel misbruik/ ongewenste intimiteiten

Een veel minder ‘grijs gebied’ is seksueel misbruik. Die term wordt gebruikt als volwassenen seksuele handelingen verrichten met kinderen onder de zestien jaar. We spreken ook van misbruik als het slachtoffer – ongeacht zijn of haar leeftijd – een afhankelijke positie heeft ten opzichte van de pleger. Vaak begint grensoverschrijdend gedrag met een ‘onschuldig’ voorval, een grap of een verdwaalde hand.

Seksueel misbruik is gedrag dat voor iedereen ongewenst is, ongeacht sekse of leeftijd. Helaas kan dit in elke sportvereniging voorkomen.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die hierover opmerkingen of vragen heeft. Of iemand die over een concreet incident een gesprek wil met de sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, trainers, vrijwilligers en bestuur. 

De VCP-ers binnen Chronos

In onze sportvereniging beschikken wij over 3 vertrouwenscontactpersonen. Dat zijn: Hermieke Veldman, Mira Bruin en Simon Bakker. Zij stellen zich hieronder aan u voor.

Hermieke Veldman:

Hermieke VeldmanMijn naam is Hermieke Veldman en ik woon in Schoorldam. Ik ben huisarts van beroep. Binnen de vereniging doe ik mee met schaatsen en hardlopen. Mijn kinderen zijn helaas gestopt met het schaatsen. Ik vind onze duinen prachtig en geniet van het trainen en de gezelligheid die daarmee gepaard gaat. Ik wil graag dat iedereen hiervan kan genieten.

Mira Bruin:

Mira BruinMijn naam is Mira Bruin. Ik woon in Heerhugowaard en ben getrouwd met Sander Bergers. Samen hebben wij 2 kinderen. Ik ben huisarts van beroep en sinds 2013 vertrouwenscontactpersoon bij STG Schoorl. Lange tijd heb ik samen met Sander met veel plezier hardgelopen bij STG. Dit heb ik helaas moeten opgeven, maar ik ben blij dat ik als vertrouwenscontactpersoon betrokken kan blijven bij Sportclub Chronos. Ik hoop hiermee mijn steentje bij te kunnen dragen aan een veilig sportklimaat binnen deze club.

Simon Bakker

Simon BakkerMijn naam is Simon Bakker, al jarenlang actief lid van oorspronkelijk de lopers- en schaatstrainingsgroep Schoorl en nu Chronos. In de wintermaanden ruil ik het lopen en fietsen in voor schaatsen om daarna weer aan te sluiten bij de zomertrainingen van de hardlopers. Ik woon in Schoorl, waar ik gastheer ben van B&B Het Oude Atelier, die ik samen met mijn partner Maritha Munster run. Mijn hoofdactiviteit is die van systemisch coach, trainer en sparring-partner. Daarnaast organiseer ik samen met 2 andere collega’s binnen ons samenwerkingsverband GAIA-opstellingen maandelijks diverse soorten opstellingen, zoals familie-opstellingen, team- en organisatieopstellingen, loopbaanopstellingen, symptoomopstellingen en groepsopstellingen. Als vertrouwenscontactpersoon voor Chronos hoop ik, samen met Hermieke en Mira, een veilige en vertrouwde bedding te kunnen bieden aan alle leden om ongewenst en grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging met respect aan de orde te stellen en bespreekbaar te maken.

Als VCP-team…

willen wij samen met jou een veilige omgeving creëren. Een omgeving waarin het veilig voelt om te melden of te bespreken wat jou een vervelend gevoel geeft. Wij zien het als onze taak te zorgen voor de eerste opvang bij een vraag of incident en zo nodig advies te geven over de verder te nemen stappen. Ook preventieve activiteiten behoren tot onze taak. En ons doel is: samen lekker en veilig kunnen sporten!